Chính sách Riêng tư

Chính sách bảo mật này xác định các nguyên tắc cơ bản, điều kiện, mục đích và phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân, các chức năng của ứng dụng di động Cho vay tiền nhanh online khi xử lý dữ liệu cá nhân, quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân, cũng như các yêu cầu được thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân .
Bằng cách sử dụng ứng dụng Tín dụng Trực tuyến, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của dịch vụ này. Vui lòng đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện trước khi sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng rời khỏi trang web hoặc xóa ứng dụng.

Ứng dụng Tín dụng Trực tuyến không phải là một tổ chức tài chính, ngân hàng hoặc người cho vay, và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thỏa thuận hoặc điều kiện nào đã ký kết. Tất cả các tài liệu được đăng trong ứng dụng chỉ dành cho mục đích thông tin. Mục đích chính của ứng dụng này là giúp bạn tìm được những người cho vay đủ tiêu chuẩn có thể cung cấp một khoản vay hoặc một khoản vay. Tất cả các hành động tiếp theo diễn ra trực tiếp giữa người dùng và người cho vay. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc kỹ tất cả các chi tiết và điều kiện của dịch vụ tài chính trước khi đăng ký và chấp nhận các điều kiện của bên cho vay. Mỗi bên cho vay có các điều khoản cho vay riêng. Để làm quen với tất cả các điều kiện cho vay chi tiết hơn, bạn cần liên hệ trực tiếp với tổ chức cho vay.

Ứng dụng này không thu thập dữ liệu thanh toán và không cung cấp các dịch vụ liên quan đến thanh toán trực tuyến. Trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào, bạn nên đọc kỹ các chính sách bảo mật và quyền riêng tư của các dịch vụ này. Dịch vụ này là một tổng hợp các công cụ tài chính và không yêu cầu giấy phép để tiến hành các hoạt động tài chính.

Ứng dụng này dành cho những người trên 18 tuổi và không dành cho trẻ em.

Liên kết đến các trang web khác

Cho vay tiền nhanh online chứa các liên kết đến các tài nguyên của bên thứ ba không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết từ tài nguyên của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến tài nguyên đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc Chính sách Bảo mật của từng tài nguyên mà bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, thực tiễn bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ tài nguyên nào của bên thứ ba.

Phân tích

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để giám sát và phân tích việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, cũng như các tài nguyên của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để xác định người dùng. Liên kết đến chính sách bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được dịch vụ của chúng tôi sử dụng:

Google Play Services

Firebase Analytics

Appsflyer Analytics

Tuyên bố từ chối trách nhiệm (Tiết lộ tài liệu)

Thời hạn cho vay (thời hạn trả nợ tối thiểu và tối đa) từ 64 ngày đến 365 ngày, lãi suất (Tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) từ 0,1% đến 35%. Việc trả nợ tín dụng trễ hạn có thể phát sinh thêm phí.
Ví dụ về tính toán khoản vay (ví dụ đại diện về tổng chi phí của khoản vay)
Tổng số tiền vay – 20.000; kỳ hạn – 5 tháng; lãi suất – 14%.
Khoản thanh toán hàng tháng sẽ bằng 5146,68. Tổng tiền lãi của khoản vay sẽ là 586,71. Tổng chi phí khoản vay: 20.586,71.

Liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc mong muốn nào liên quan đến việc làm việc với ứng dụng di động Cho vay tiền nhanh online, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]